Åter på banan efter ett litet uppehåll

God eftermiddag!

Skönt att få sätta sig bakom tangentbordet och få skriva det första inlägget efter vårt uppehåll. Mycket har hänt och mycket är nytt.

På utbildningssidan så är det främst samarbeten inom Tvärkulturellt ledarskap tillsammans med Utbildningsministerierna i Afghanistan samt Irak som bistår med feedback och rekommendationer i relation till första linjens moderna ledarskap. Vi ser fram emot en mycket givande framtid tillsammans med drivna och hungriga elever, kunder och samarbetspartners.

Jag ska också sammanfatta i korthet vad som är nytt samt vad som är kvar sedan sist här nedan.

 

Ledarskapsutbildning

Våra ledarskapskurser har till del flyttat inomhus men kan fortfarande med fördel genomföras i skog och mark. Utbildningarna är uppdelade i två delar, Grundkurs Ledarskap (GL) och Fördjupningskurs Ledarskap (FL).

GL bygger från grunden i självledarskap och förmågan att skapa en trygghet inom sig själv för att kunna influera andra. Leda och inte ”Chefa” personal och arbetsgrupper. GL kursen är 2 heldagar med möjliga tillägg av coaching och workshops efter kursen.

FL kursen är upplagd över en längre tid i tre block, varav minst ett av blocken är förlagd i skogen där vi befäster ledarskapsförmåga på djupet. Varje block är tre dagar sammanhängande utbildningstid och efterföljs av 1-1 coaching för alla deltagarna. Tiden mellan blocken ska nyttjas till att arbeta med praktiska fall från sin egna verksamhet. Total tid i utbildning under FL är ca 166 timmar.

Känner man inte sig själv kan man inte leda andra. Vi genomför därför ett “Reflektionsdygn” i skogen med chefer och verksamhetsledare som vill komma närmare sig själv och slippa stress och yttre påverkan för en stund. 24 timmar i ensamhet, kopplat med utbildning i mental förberedelse och självkännedom. Läs mer..

 

Föreläsningar

Vi får mycket frågor om vi kan komma och hålla ett föredrag för företag och grupper inom området ledarskap, mental förberedelse, stress samt krishantering. Vi har detta nu som del i det fasta upplägget och kan bokas genom att skicka en förfrågan till oss. Vi brukar prata i ca 45-90 minuter och ha lite tid för frågor efteråt. När vi pratar ledarskap så kopplar vi alltid ihop problemställning med skarpa erfarenheter när saker inte riktigt gått som tänkt eller ledarskap ställts på sin spets. Läs mer..

 

Workshops

Vi genomför workshops från halvdagar upp till en serie dagar i följd. Ämnet som vi berör främst är ledarskap inför utmaningar och för att beröra ett visst problem gruppen har. Bortsett företagsutbildningar så har vi har även öppna bokningsbara tillfällen där vi berör ett speciellt tema, exempelvis Tvärkulturellt ledarskap eller krishantering. Läs mer..

 

Coaching

Vi fortsätter med 1-1 coaching enligt tidigare upplägg med Business – Life – Performance för att uppnå balans i ditt ledarskap och få ihop livspusslet med energi över till annat.

Det vi kommer att lägga till är coaching i grupp samt Upplevelsebaserad Coaching eller Coaching med figurant.

Gruppcoaching är riktat till exempel för en arbetsgrupp som har ett gemensamt mål och har eventuellt en “platt” organisation. Vi samlar gruppens individer och lyfter fram olikheter till styrkor för att uppnå en högre effekt, mindre stress och konflikter samt bättre och effektivare kommunikation.

Upplevelsebaserad coaching är speciellt framtagen för chefer som inte har någon att provköra ett svårt samtal med eller hantera ett komplext personalärende. Ofta är det runt frukostbordet som en chef “övar”, läser upp eller dryftar idéer gentemot sin make, maka, vän eller respektive. Nu ger vi möjligheten att använda oss eller en av våra figuranter vara motpart under coachad övning innan det sker skarpt och det inte finns någon återvändo.

Många gånger har det hänt att en presentation eller ett samtal inleds och det låter inte alls på samma sätt som det gjorde i huvudet innan. För att vara så förberedd som möjligt är det bra att gå i fallgropar i en skyddad miljö. Läs mer..

 

Och slutligen vår Blogg

I bloggen kommer vi att skriva mer om oss själva, våra erfarenheter, ledarskapsorienterade ämnen samt följa upp aktuell forskning inom ledarskap och likartade ämnen. När det kommer till erfarenheter och historier om exempelvis extrahering av expatriater i knipa, eskorter i olika syften, återförande av extremt farliga personer på rymmen från amerikanska fängelser m.m. så kommer källor, namn och händelser att skyddas av säkerhetsskäl. Vi har många historier att bjuda på så se till att följa bloggen. Självfallet så är ledarskap grundstenen i de flesta kommande inlägg.

 

Håll utkik i vår kalender som kommer visa när det finns fasta tillfällen att boka in sig på. Glöm inte att skriva upp er för vårt nyhetsbrev/blogg!