Bokningsvillkor

Dessa bokningsvillkor gäller samtliga kurser, föreläsningar och workshops bokade vid Ledarskap i Praktiken (TargetOne AB Org.nummer: 556789-5676).

I avgiften ingår utbildningsmaterial, eventuella analyser och tillgång till vår kompetensportal samt konferenspaket med förtäring under dina utbildningsdagar. Du har även viss möjlighet att använda oss som bollplank upp till tre månader efter avslutad utbildning. I vissa utbildningar ingår individuell coachning eller mentorskap med utbildaren som komplement. Tider för detta bestäms gemensamt med dig som deltar.

Tiderna för utbildningen är 9.00-17.00 samtliga dagar.

För att du ska få ut det du önskar av utbildningen, samt av respekt för dina kurskamrater, ber vi dig avsätta tid i din kalender för att kunna delta i utbildningen fullt ut. Sen ankomst och tidig avvikelse kan påverka din och dina kurskamraters behållning av utbildningen.

Anmälan till våra utbildningar är bindande.

Nöjd kund-garanti
Vi på Ledarskap i Praktiken gör vårt yttersta för att alla våra kunder skall vara helt nöjda. Om du trots det känner att vi inte håller vad vi lovat, kontakta oss, så ser vi till att du får det du saknar. Skulle du trots det känna att du inte är nöjd får du pengarna tillbaka. Garanterat!

Betalningsalternativ

Hos oss kan du välja mellan att betala via Faktura, Kort eller Swish. Beroende på upplägg så kan betalning erläggas antingen direkt till TargetOne AB med Ledarskap i Praktiken som referens alternativt till någon av våra samarbetspartners. Detta gäller främst öppna bokningar av föreläsningar, workshops och coaching. Oavsett vem som är betalningsmottagare så kommer det tydligt att framgå Ledarskap i Praktiken som referens samt vem som är juridisk person.

Fakturering
Utbildningar, workshops och föreläsningar faktureras i förskott och ska vara betald senast 28 dagar innan utbildningsstart.

Ombokning
Kan ske 4 veckor innan utbildningens start utan kostnad.

Vid ombokning 2-4 veckor innan utbildningsstart debiteras en ombokningsavgift á 1200:-.

Vid ombokning senare än 2 veckor innan utbildningsstart debiteras en ombokningsavgift á 2400:-.

Om du får förhinder kan platsen överlåtas till annan deltagare vid din försorg. Vid utebliven närvaro är utbildningsplatsen förverkad.

Du kan omboka specifika utbildningsplatser enligt ovan villkor, men utbildningspaketen återbetalas ej om vi ändrar datum för specifika utbildningstillfällen.

Immaterialrätt och nyttjanderätt
Kunden får inte publicera, kopiera eller på annat sätt sprida utbildningsmaterial från Ledarskap i Praktiken.

Genomförandegaranti
Vi respekterar ditt behov av kompetens. Därför ställer vi aldrig in utbildningar. Däremot kan vi vid enstaka tillfällen tvingas ändra utbildningsdatum. Genomförandegaranti innebär att du är garanterad att din utbildning kommer bli av. Om vi mot förmodan ombokar datum och de nya datumen inte passar dig, har du rätt att häva bokningen och få pengarna tillbaka.

Force majeur
Ledarskap i Praktiken ansvarar inte för skador, förseningar, påverkan på uppdraget eller utebliven närvaro som åsamkas kunden på grund av krig, inbördeskrig, revolution eller uppror, myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad, naturkatastrof, sjukdom, dödsfall eller liknande händelse som Ledarskap i Praktiken ej kan råda över eller förutse.

Tvist
Tvist rörande tolkning eller tillämpning av dessa villkor liksom annan tvist som har anknytning till Ledarskap i Praktiken verksamhet, ska avgöras enligt svensk lag vid domstol i Stockholms kommun.

Hantering av dina personuppgifter
Ledarskap i Praktiken hanterar de uppgifter du lämnar, med syfte att du ska få en bättre upplevelse av Ledarskap i Praktiken webbplats och våra erbjudanden till dig. Läs mer om vår integritetspolicy här.