Ledarskap i Praktiken erbjudet två typer av coaching

För samtlig coaching så är alltid första samtalet ”Inledningssamtalet” gratis. Detta för att du ska känna dig trygg med oss och det kommande upplägget. Du betalar alltså inget innan vi är överrens om vad vi ska göra och hur.

 

B-L-P Coaching (Business – Life – Performance)

En ”traditionell” typ av coaching där vi kommer ge dig nya insikter, ny förståelse och egen motivation till utveckling. Det är den mest effektiva personliga utvecklingsprocessen för en person som vill utvecklas vidare. Coaching är en investering som ger positiva resultat, för individ och företag, på både kort och lång sikt. Läs mer…

 

Upplevelsebaserad Coaching

Denna typ av coaching fungerar på samma sätt som sparring. Tänk dig att du ska möta publik, säga upp någon, presentera dåligt resultat för styrelsen etc. Går du otränad in i ditt livs match? Nej.

Vi genomför detta som 1-1 sessioner där en coach rollspelar olika tänkbara scenarion så att du får öva och verkligen är tränad inför mötet eller det du ska göra. I vissa fall kan vi även tillgå figuranter för att skapa en så realistisk miljö som möjligt. Efter sessionen följer vi upp med feedback och reviderar scenarier och om nödvändigt övar mer tills du känner dig fullt redo. Läs mer…