Fördjupningskurs Ledarskap (160 timmar)

Ledarskap måste upplevas och prövas under handledning. Det går inte att lära sig praktiskt ledarskap på riktigt genom att sitta och lyssna på föreläsare och genomgångar. Det går att komma en liten bit på vägen med att interagera och diskutera i grupper (Team Based Learning) men aldrig så långt som att få praktiskt få pröva sitt ledarskap.

Vi gör detta i tre block, varav varje block genomförs med tre dygn i skogen med en väl beprövad och befäst praktisk pedagogisk modell för inlärning med hjälp av erfarenhet, experimenterande, övande och prövande.

 

Kursupplägg

Kursen är uppbygd i tre block med coachade hemstudier emellan blocken. Under sista delen på block 3 så har vi en examination som syftar till att kontrollera att deltagaren har fått med sig det vi förmedlat under kursen. 

Vår kursplats är belägen max 2 timmar från Arlanda. För kursdeltagare som reser in med flyg eller tåg till Arlanda löser vi transporten till utbildningsplatsen.

  • Total kurstid på plats är ca 160 timmar över nio dagar indelat i tre block, med hemuppgifter emellan.
  • Hemuppgifterna tilldelas under blockens gång för att skräddarsys för just din dagliga verksamhet.
  • Det ingår 2 coachingsamtal (ca. 60 min vardera) under hemstudietiden för att leda och hjälpa till om nödvändigt.
  • Efter sista blocket sker en praktisk/teoretisk examination för att se att du har de verktyg med dig som förmedlats under kursen

Indelningen och innehållet är fördelat enligt bilden ovan. Viss variation kan ske om gruppen gemensamt har andra önskemål eller vi ser att vi behöver styra om ordningen för hemuppgifternas skull.

Alla kan delta i denna kurs om man klarar av att sova på ett liggunderlag. Det förekommer inte några extravaganta fysiska moment vare sig enskilt eller i grupp. Viss begränsad förflyttning till fots kommer att ske dock.

 

Omfattning:

Dagtid kommer vi att vara aktiva i utbildning med olika övningar och praktiska moment för att ge dig en så stabil bas som möjligt att bygga vidare på din förmåga att leda. Vår modell för detta sker genom en serie moment där du och din grupp får rotera som ledare och medlem i gruppen. Detta gör att alla får möjligheten att öva sig och se situationen från alla vinklar.

Mat utspisas ute tillsammans i grupperna och ibland lagar du själv din egna mat eller så äter vi hela gruppen gemensamt runt lägerelden.

Natten spenderar vi med våra grupper och sover i tält och gemensam gruppering.

 

Utrustning:

Vi kommer att tillhandahålla tält, stormkök, sovsäckar och liggunderlag av högsta kvalitet samt en del personlig utrustning för att möjliggöra utomhusvistelse trots väder och vind. Utrustning utöver det måste du ta med själv. Du kommer att få en lista hemskickad till dig två månader innan kursstart på det du behöver medföra.

 

Transport:

Vi står för transport om så önskas från Arlanda. Transport till utbildningsplatsen kan ske genom biltransport om man vill åka genom egen försorg. Vi kommer att skicka ut vägbeskrivning 2 månader innan kursstart.

 

Kostnad:

Kostnaden för respektive block är 23 950 kr ex moms.