Grundkurs Ledarskap (2-Dagar)

Att komma in som ny chef utan erfarenhet kan vara svårt. Dessvärre kommer en fin chefstitel och/eller ett fint CV bara att köpa dig tid för att visa att du är en god ledare. Tids nog måste du visa att du kan leda och inte bara vara chef. Detta är en kurs för nya chefer som söker beprövade metoder och principer för ledarskap och tillväxt. Bygga sin självkänsla och lära sig att inspirera och motivera sin omgivning för att nå gemensamma mål tillsammans med personalen.

Alla kan dock utveckla sitt ledarskap och utvecklas som bra och inspirerande chefer. Denna kurs kommer också att hjälpa dig att hitta din roll och därmed också reducera stress och osäkerhet. Det kommer att ge dig en hållbarhet som är både gynnsam för dig och ditt företag.

 

Kursupplägg

Kursen genomförs som två heldagar inomhus. Under kursen så blandar vi teoretiska delar med mer praktiska workshop-moment i mindre grupper. Det kommer finnas tid för frågor och för deltagare att påverka innehållet i kursen till viss del om så önskas.

Under dessa två dagar kommer vi att arbeta med:

  • Grundläggande principer för ledarskap och kommunikation.
  • Feedbackmetoder som är några av grundstenarna i utveckling både hos person och grupp och oerhört viktigt för att kunna växa som ledare.
  • Självkännedom och praktiska övningar.
  • Hur man formar effektiva team.
  • Konflikthantering och kulturell anpassning av ditt ledarskap.

Kostnad: 12 800 kr ex moms (inkluderar fika fm och em samt lunch båda dagarna)