Konflikthantering 1-2 dagar

Syfte

Vår förmåga att hantera konflikter är, precis som vår kommunikation, avgörande för vilket klimat vi skapar på vår arbetsplats. Räkna lite på vad produktionsbortfallet kostar när medarbetarna ägnar sin tid åt olösta konflikter i fikarummet, över skrivbordet, i korridoren eller i ”motarbetande” och felsökande istället för till ”medarbetande” och konstruktivt samarbete.

 

Omfattning

Konflikthantering kan ske som en samlad generell utbildning likväl som en riktad insats mot en befintlig konflikt. I det första fallet kan en dags utbildning ge värdefulla tips, i det senare bör vi tillsammans se över ett koncept som innehåller såväl intervjuer, arbetsplatsbesök och gemensamma diskussioner samt sträcka sig över en längre period.