Ledningsgruppsutveckling

För ledningsgruppen det viktigt att använda tiden effektivt och göra rätt saker. Något som är lätt att säga men betydligt svårare att genomföra. Det krävs en medvetenhet om vilka kompletterande kunskaper och erfarenheter som behövs kopplat till ledningsgruppens funktion och uppgift.

Under två dagar kommer vi att ge er kunskap och praktiska verktyg för att ni som ledningsgrupp ska utveckla er förmåga att ta vara på gruppens samlade kunskap.

Ni kommer bl a gå igenom :

  • Tydliggöra ledningsgruppens roll och spelregler
  • Vilka frågor Ledningsgruppen ska arbeta med
  • Erhålla kunskap om olika arbetsformer
  • Ledningsgruppens Dynamik

Viss möjlighet till anpassning av kursinnehållet finns. Kontakta oss för mer information.