Workshop, Tvärkulturellt Ledarskap & framgångsrik Integration (1-Dag)

Är du en chef som leder arbetsgrupper med en bred etnicitet?

Arbetar ni aktivt med att integrera nyanlända medarbetare på er arbetsplats?

 

Denna worskhop är anpassad för:

  • Chefer med personalansvar och arbetar med integrationsfrågor på arbetsplatsen.
  • Chefer på mellan och lägre nivåer som direkt arbetsleder nyanlända medarbetare genom arbetsplatspraktik eller i anställning.
  • HR personal som vill ha ökad insikt och förståelse för styrkan hos kulturellt blandade grupper.

Många svenska kursprogram och ledarutbildningar bygger på just svensk kultur och det antas därvid att nyanlända medarbetare”måste förstå vad som väntas av dem”; det är ett antagande som fungerar dåligt i praktiken. Med oss får du lära dig och ta del av vetenskapligt prövade modeller samt universellt vedertagna positiva ledaregenskaper som vi själva implementerat inom arbetslag och team från över 20 olika länder.

Du kommer också att få en liten handbok i tvärkulturellt ledarskap där vi samlat erfarenheter från arbetsledare från världens alla hörn och deras tips för ledarskap. Vi har också sammaställt över 300år av samlad erfarenhet från internationell industri avseende personalhantering och tvärkulturell projektledning.

 

Hur lär vi ut tvärkulturellt ledarskap?

Inledningsvis börjar med KUNSKAP; kunskap om kulturella skillnader. Vi måste förstå hur kulturer utvecklas och hur det påverkar människors sätt att interagera och deras prestation på arbetsplatsen.

Vi fortsätter därefter med SJÄLVINSIKT; vi behöver vara medvetna om vår egen kultur och hur den påverkar våra kulturella värderingar och uppfattningar vi har om oss själva. Vi har alla våra personliga värderingar men vi är sällan medvetna om dem. Så fort vi är medvetna om våra egna värderingar kan vi välja att agera annorlunda.

Slutligen så jobbar vi med IMPLEMENTERINGkunskap och vår självmedvetenhet måste till slut implementeras vid vår egna verksamhet/arbetsplats. För att befästa sin förmåga och kompetens så måste kunskap praktiseras. Vi använder oss av rollspel och olika fallstudier under workshopen med inriktning att hitta en fungerande implementeringsmodell för er arbetsplats.

 

Vi har ett samarbete med Ministry of Education i både Afghanistan samt Irak som fått vara delaktiga i denna workshop och lämna tips och förslag för deras syn på ett universellt vedertaget bra ledarskap. Utöver detta så har vi även tagit del av deras lokala forskning och utbildningsprogram för chefer och ingenjörer.

tvärkulturellt ledarskap

Omfattning

Denna workshop i tvärkulturellt ledarskap är schemalagd till en heldag mellan kl 09:00 till 16:00. Under dagen så blandar vi teoretiska delar med praktiska moment i mindre grupper. Eventuellt kan vi skräddarsy kortare halvdagsprogram vid behov om det finns ett specifikt önskemål. Kontakta oss för mer information.

 

Under workshopen kommer du lära dig att:

  • Bygga förtroende och lojalitet inom företaget mellan arbetsledning och kulturellt mixade team.
  • Skapa kulturell förståelse mellan medarbetare och arbetsledning.
  • Leda med tydligt universellt vedertaget bra ledarskap som ”funkar för alla”.
  • Forma sammanhållning i arbetsgrupper med olika kulturell och religiös bakgrund.

Efter workshopen kommer ni att få ett PDF kompendium att använd som ”handbok i tvärkulturellt ledarskap” för vidare utveckling på arbetsplatsen.

Kostnad: Riktpris 2850 kr per deltagare och heldag vid genomförande hos oss centralt i Stockholm.

I priset ingår frukost, fika på fm/em samt lunch.

 

Ladda ner vår PDF här…

Tvärkulturellt ledarskap och framgångsrik integration

 

Kontakta oss för mer information.