Upplevelsebaserad Coaching

Denna typ av upplevelsebaserad coaching fungerar på samma sätt som sparring. Tänk dig att du ska möta publik, gå på en arbetsintervju, säga upp någon, presentera dåligt resultat för styrelsen

Går du otränad in i ditt livs match? Nej.

 

Vi genomför detta som 1-1 sessioner där en coach rollspelar olika tänkbara scenarion så att du får öva och verkligen är tränad inför mötet eller det du ska göra. I vissa fall kan vi även tillgå figuranter för att skapa en så realistisk miljö som möjligt. Efter sessionen följer vi upp med feedback och reviderar scenarier och om nödvändigt övar mer tills du känner dig fullt redo.

Som ledare är man ofta ensam och kan inte öppna sig och visa rädslor etc. för andra. Vi ger dig möjligheten att öva i trygghet från idé till realisation.

Innan vi kommer igång med uppläggen så har vi ett såkallat ”inledningssamtal” där vi går igenom det du vill träna på och önskat utfall. Detta samtal tar ca 30-60 minuter och är gratis. Du betalar alltså inget innan vi är överrens och vet hur upplägget blir.

 

Exempel på upplägg

  • Vi träffas eller pratar över Skype ca. 45-60 minuter kring vad du önskar träna på och går samtidigt igenom tänkbara scenarier.
  • Efter samtalet förbereder coachen rollspelet och samlar nödvändig information och eventuella figuranter för att simuleringen ska bli så realistisk som möjligt.
  • Vi bokar en tid för genomförande av rollspel i passande miljö. Tidsåtgången för detta är beroende på scenario och omfattning men kan ta allt från 45 minuter till 2 timmar.
  • Efter genomförd träning så återkopplar vi med feedback och korrigerar detaljer m.m. Vi bokar även en tid för uppföljning efter den skarpa händelsen för att dra eventuella lärdomar.

 

Kontakta oss för mer information och upplägg.